УПИШИ КАРЛОВАЧКУ ГИМНАЗИЈУ - проговори са светом!

Карловачка гимназија у наредну школску годину улази амбициозно уводећи два савремена језика, јапански и норвешки. Наши будући ђаци моћи ће да одаберу измеђи чак девет савремених страних језика и класичних, које могу да уче као први страни или језик по факултативном избору. Ако се питате - зашто Карловачка гимназија – одговор је једноставан – на часовима редовне и факултативне наставе можете да научите: немачки, кинески, руски, француски, шпански, италијански, енглески, јапански, норвешки, старословенски, и класичне језике. Иновирани наставни план и програм за обдарене ученике у филолошким гимназијама, који се примењује у Карловачкој гимназији од јануара 2017. године, прилагођен је интелектуалним потребама талентованих ученика. Настава на часовима страних језика одвија се по принципима CLIL методе у интердисциплинарној настави. Ђак Карловачке гимназије образује се у идеалним условима, у одељењима од по 24 ученика, а развија се и сазрева у духу повлашћеног сабеседништва са професорима и менторима. Учествујући у међународним пројектима и разменама идемо у корак са гимназијама широм света. Захваљујући сарадњи са амбасадама земаља чији се језици код нас изучавају, као и сарадњи са културним центрима и сличним гимназијама, наши ученици путују, размењују искуства и надмећу се са својим вршњацима из других земаља. Ученици имају привилегију да током редовног школовања стекну међународно сертификоване дипломе. Карловачки ђаци постижу изузетне резултате на такмичењима и смотрама, што им омогућује да аплицирају за бројне стипендије које додељују амбасаде са којима сарађујемо, а посебно од руске и кинеске амбасаде. Боравак у надалеко чувеним Сремским Карловцима и учествовање у бројним културним манифестацијама, хуманитарним и волонтерским акцијама, које се у Гимназији организују, доприносе да се код ученика развија свест о целоживотном учењу и активном учествовању у демократском друштву. Са друге стране, одабиром класичног смера, ученици граде чврсту интелектуалну основу изучавајући латински и класични грчки језик. У Карловачкој гимназији редовни предмети су и Реторика и беседништво и Увод у лингвистику, што Гимназију издваја, а ученике оплемењује. Традиционално у њиховом образовању представља одличну основу за даље учење, а одлично познавање страних језика доприноси да се матуранти Карловачке гимназије уписују на домаће и стране универзитете различитог усмерења, где их препознају и цене због знања, креативности и ширине које су стекли похађајући најстарију српску гимназију. Упиши Карловачку, проговори са светом! 

Comments