Collegium Carolivicanum – карловачка латинска школа

поставио/ла Karlovacka gimnazija 04.05.2018. 23:38   [ ажурирано 05.05.2018. 01:40 ]
Карловачка гимназија покреће пројекат годишњих летњих школа класичних језика и класичне традиције под називом »Collegium Carolivicanum – карловачка латинска школа«.
Тематски оквир пројекта подразумева тумачење и трансмисију европског класичног наслеђа кроз употпуњавање и унапређивање знања о старој европској цивилизацији и класичним језицима као њеним носиоцима, с посебним настојањем на томе да се латински у ширем културноисторијском контексту представи као:
• превасходно средство интелектуалне делатности и интернационалне комуникације у периоду од Августовог мира у почетку наше ере до Француске револуције крајем XVIII века, тј. највећа европска lingua franca свих времена;
• језик наднационалне европске књижевности и културе познате под именом res publica litterarum, у којој су столећима узимали удела појединци, групе и заједнице различитих етничких, конфесионалних и других профила;
• уопште, први и до данас најизразитији носилац културе измирених идентитета и јединства у различитости, која лежи у основи модерне Европе.
Поред високог едукативног и васпитног потенцијала који проистиче из тематског оквира, латинске летње школе и самим својим форматом, који подразумева:
• целодневне активности и сталну, непосредну комуникацију у заједници предавача и полазника из разних националних и школских средина, као и
• »вехикуларну« употребу латинског као језика на којем се одвија све у школи и око ње,
нуде ефикасан начин унапређивања језичких вештина и њиховог повезивања у сврсисходну целину, где се »пасивно« и »активно знање« природно допуњују на путу ка овладавању језичким медијумом.
Формално, тематски и методски сродан другим подухватима у својој области (па и формулисан с обзиром на искуства латинских сезонских школа широм Европе), Collegium Carolivicanum има и свој нарочити профил:
• он се везује, симболички и стварно, за почетке Карловачке гимназије, која је у раном XVIII веку заснована као латинска школа хуманистичких дисциплина у класичној традицији;
• у форми прилагођеној савременим условима, он рекреира елементе програма по којем су училе ране генерације карловачких ђака, уз коришћење аутентичних уџбеника и другог дидактичког материјала, као и наставних метода из оног времена;
• он у модерном кључу служи изворним циљевима Гимназије: да се, имајући у виду шири регионални па и цели централноевропски домен, образују нараштаји способни да на општу добробит чувају и промовишу заједничке цивилизацијске вредности.
Ради реализације пројекта Collegium Carolivicanum Карловачка гимназија ће сарађивати с Филолошком гимназијом и с Институтом за антику и класично наслеђе при Филозофском факултету у Београду, уз ангажовање признатих стручњака из Србије и иностранства.
Проф. Др Војин Недељковић
За сва питања стојимо Вам на располагању! Пишите нам на адресу: collegiumcarolivicanum@gmail.com
ĉ
Karlovacka gimnazija,
04.05.2018. 23:38
ĉ
Karlovacka gimnazija,
04.05.2018. 23:38
ċ
Karlovacka gimnazija,
04.05.2018. 23:38
Comments