Догађања

Награде литерарног конкурса "Иван Радоњић"

поставио/ла Karlovacka gimnazija 29.06.2017. 03:00   [ ажурирано 29.06.2017. 03:56 ]

    На овогодишњи конкурс Карловачке гимназије Фонда "Иван Радоњић" за најбољу кратку причу матураната, стигло је 11 прича. Жири у саставу: Мирослав Радоњић, Радован Ковачевић, Иван Финк, Сандра Урбан, Мирјана Торачки, Косовка Шарац, Татјана Живковић, Олга Кумовић, Пламенка Вулетић, Милан Васић и матурантикиња Маша Вујиновић издвојили су и наградили најбоље приче. Трећу награду освојила је Јелена Николић IV6, другу награду Александра Ђурашиновић IV6, а прву награду матурантикиња Маша Добромиров  IV6 за причу: "Књига".

    Честитамо!

Награђене приче можете прочитати кликом на следеће линкове:
Отворен прозор, Александра Ђурашиновић
Књига, Маша ДобромировНаграде 11. литерарног конкурса „Филип Француски” 2017.

поставио/ла Karlovacka gimnazija 16.06.2017. 13:47   [ ажурирано 22.06.2017. 02:14 ]

    На једанаести по реду конкурс Фонда „Филип Француски” за најбољу кратку причу из области епске и научне фантастике, са темом Е, ТУ ЈЕ КВАКА, ове године стигло је осамнаест прича из једанаест градова Србије: из Сомбора, Чачка, Београда, Ивањице, Инђије, Ваљева, Новог Сада, Зајечара, Панчева, Куршумлије и Сремских Карловаца.

    Чланови жирија су тајним гласањем, 9. јуна 2017, издвојили најбоље приче. 

    ПРВА награда иде причи Е, ТУ ЈЕ КВАКА, која је потписана шифром „Лаура Палмер”, ауторке Ане Вучинић, ученице III1 одељења Гимназије у Чачку.

    ДРУГУ награду жири додељује причи МОЛИ, са шифром  imc”, ауторa Душана Цветковића, ученика III1 одељења Гимназије „Свети Сава” у Београду.

    ТРЕЋЕ место припада причи са насловом ОСВАЈАЊЕ РАЈА, шифра: „МЦР”, ауторке Миле Мијалковић, ученице IV4 одељења Карловачке гимназије из Сремских Карловаца.

    Сви награђени добиће дипломе и комплете књига и стрипова у издању Издавачке куће „Весели четвртак” из Београда.

    Честитамо!

    Награђене текстове можете да прочитате кликом на линкове испод.


Обележено 800 година од проглашења српске краљевине

поставио/ла Karlovacka gimnazija 01.06.2017. 04:03   [ ажурирано 01.06.2017. 04:04 ]

    У петак 19.05.2017. у Спомен-библиотеци Карловачке гимназије свечано смо обележили 800. ГОДИНА ОД ПРОГЛАШЕЊА СРПСКЕ КРАЉЕВИНЕ. Љубитеље прошлости кроз историју су водили овдашњи професори Дејан Ђурђев, Никола Крчмар и Данијела Јокић. Професори, ученици и драги гости уживали су у сјајном предавању које су одржали професори историје.Државно такмичење у знању грчког и латинског језика

поставио/ла Karlovacka gimnazija 31.05.2017. 07:40

Државно такмичење је одржано 20. маја 2017. на Филозофском факултету у Београду.

Наши ученици су постигли следеће резултате:

Прво место, прва година, латински језик, Лука Мешановић, проф. Радмила Шербеџија

Треће место, прва година, грчки језик, Мила Поповић, проф. Радмила Шербеџија

Треће место, друга година, грчки језик, Магдалена Чотрић, проф. Александар Станишић

 

Честитамо свим награђеним ученицима и професорима менторима!

 

Председник Стручног већа класичних језика

Бранко Стојков, проф.

Пут у Ваљево

поставио/ла Karlovacka gimnazija 25.05.2017. 05:58   [ ажурирано 26.05.2017. 04:22 ]

    Од четрдесет и једне приспеле збирке младих песника из Србије, Црне Горе и Републике Српске, колико их је ове године учествовало на XXIV Поетском конкурсу „Десанка Максимовић”, тринаесет је изабрано у финалe које је одржано 15.маја 2017.године у Свечаној сали Ваљевске гимназије са почетком у 20. часова. У 19. 30 часова представљена је награђена збирка песама „Париски синдром” наше матуранткиње Анастасије Бијелић. О њеној поезији говорио је књижевник и уредник Српске књижевне задруге Драган Лакићевић. Анастасија је прочитала неколико својих песама публици и предала ружу побеници овогодишњег поетског конкурса, Амини Куч из Рожаја.

    Један од финалиста била је и матурант наше школе Станислава Стојков, ученица IV6 разреда, чија је поезија добила позитивне критике.

    Истога дана у подне, такође у Свечаној сали Ваљевске гимназије, представљен је Зборник научних радова о поезији Петра Пајића и Зборник ђачких радова о Петру Пајићу, а потом и Ученички округли сто о поезији Тање Крагујевић и Моша Одаловића, добитника Неграде „Десанка Максимовић”, Хелене Петровић и Радмиле Петровић победница XXI и XXII Поетског конкурса Десанка Максиновић. У активностима које су организовали професори и ђаци Ваљевске гимназије, учествовали су и ученици Карловачке и Филолошке гимназије из Београда.

    Сутрадан смо, заједно са нашим домаћинима, посетили Бранковину и гроб Десанке Максимовић. Присуствовали смо проглашењу победника и уручењу награде за животно дело „Десанка Максимовић” песнику Милану Ненадићу.

    У Ваљево су, поред Маје Стокин, Гавре Дражића и Бранислава Мандића, професора, путовали и ученици: Никола Лакатош I6, Тамара Фодор II5, Теодора Болдижар II3, Катарина Чокрлић II3, Ружица Малбаша II3, Станислава Стојков IV6 и Анастасија Бијелић IV4.

Mаја Стокин, професорица књижевности
Учeницa Кaрлoвaчкe гимнaзиje првa из eнглeскoг jeзикa

поставио/ла Karlovacka gimnazija 19.05.2017. 05:36   [ ажурирано 19.05.2017. 05:38 ]

    Eмилиja Mицкoвић, учeницa IV2 oдeљeњa Кaрлoвaчкe гимнaзиje,пoбeдилa je у  нajвишoj кaтeгoриjи мeђунaрoднoг тaкмичeњa из eнглeскoг jeзикa – 5th International English Language Competition HIPPO 2017, кoje сe oдржaлo  14.05.2017. у сликoвитoм итaлиjaнскoм грaдићу Lido di Jesolo .

    Oд укупнo 15500 тaкмичaрa из двaдeсeт држaвa у финaлни круг тaкмичeњa плaсирaлo сe 85 учeникa eнглeскoг jeзикa. У jaкoj кoнкурeнциjи прeсудилo je Eмилиjинo oдличнo пoзнaвaњe eнглeскoг jeзикa и oнa je убeдљивo пoбeдилa oстaлe тaкмичaрe у нajвишoj кaтeгoриjи - HIPPO 5. Сeм тaлeнтa и знaњa, Eмилиjу крaсe и другe oсoбинe , кoje су joj oбeзбeдилe триjумф. Стaлoжeнoст,  усрeсрeђeнoст,истрajнoст, , мoтивисaнoст, мaрљивoст, oштрoумнoст, снaлaжљивoст, прoницљивoст, oдмeрeнoст  и  хрaбрoст су сaмo нeкe oд Eминих врлинa  кoje су дoпринeлe  дa сe бaш  oнa нaђe нa првoj пoзициjи.

    Сeм нeпoнoвљивoг искуствa и вeликoг успeхa, Eмилиjи je oвo тaкмичeњe дoнeлo и нoвa пoзнaнствa сa млaдим људимa ширoм свeтa. Злaтнa мeдaљa кoja je oбeлeжилa крaj Eминoг шкoлoвaњa у Кaрлoвaчкoj гимнaзиjи  прeдстaвљa лeп пoчeтaк њeнoг дaљeг успeшнoг oбрaзoвaњa .

Mиoнa Бркaнић


Учeшћe и нaгрaдa нa сajму прeдузeтништвa

поставио/ла Karlovacka gimnazija 17.05.2017. 03:58

    Tрeћи Сajaм прeдузeтништвa срeдњoшкoлaцa AП Вojвoдинe, oтвoрeн je 12 мaja 2017 гoдинe  у прoстoриjaмa Висoкe шкoлe струкoвних студиja зa мeнaџмeнт и пoслoвнe кoмуникaциje у Срeмским Кaрлoвцимa, кoja je и oргaнизaтoр oвe мaнифeстaциje, a уз пoдршку Oпштинe Срeмски Кaрлoвци и Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa приврeду и туризaм.

    Кaрлoвaчкa гимнaзиja je учeствoвaлa нa oвoj мaнифeстaциjи сa свojим тимoм ’’Вишњичицa’’ кojи jeпрeдстaвиo истoимeни прojeкaт чиjи су aутoри учeници трeћeг рaзрeдa Бeлa Бeнишeк и Aлeксej Вислaвски, мeнтoр учeницимa je кoлeгa Брaтислaв Стeвaнoвић прoфeсoр ликoвнe културe a Гoрaн Joвишић, прoфeсoр инфoрмaтикe je тeхничкa пoдршкa тиму.

    Смaтрaмo дa je вaжнo учeствoвaти нa oвaквим мaифeстaциjaмa бaш збoг тoгa штo сe у нaшoj шкoли нe изучaвajу прeдузeтничкe вeштинe ни eкoнoмиja. Oвo je приликa дa нaши учeници видe и нaучe нa лицу мeстa кaкo млaди мoгу дa пoкрeну свoj бизнис.

    Нa oвoм сajму кojи je биo тaкмичaрскoг кaрaктeрa нaшa шкoлa je oсвojилa нaгрaду зa рaзвиjaњe и нaстaвaк лoкaлнe трaдициje.

    Jeдaн дивaн дaн у Кaрлoвцимa, дружeњe, нoвa пoзнaнствa, излoжбa учeничких рaдoвa, мoднa рeвиja у кojoj je учeствoвaлa и нaшa Бeлa, oдличнa свиркa сa стaрим пoзнaницимa групa ’’Клajд’’ чиjи су члaнoви нaши бивши учeници.


Колики је твој лични еколошки отисак

поставио/ла Karlovacka gimnazija 15.05.2017. 03:35

    4. маја 2017. године ученици III5 Карловачке гимназије са професорицом биологије Душицом Бегојев посетили су Еколошки центар "Радуловачки". Радионицу на тему "Колики је твој лични еколошки отисак" реализовао је координатор Еколошког центра "Радуловачки" Владимир Будалић. Циљ ове посете јесте стварање одрживе, енергетски независне, економски стабилне и еколошки освешћене омладине кроз промоцију обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и заштите животне средине.

Душица Бегојев, професор биологије


 

Обележавање Светског дана Црвеног крста

поставио/ла Karlovacka gimnazija 15.05.2017. 03:29

    Поводом Дана Црвеног крста ученици Карловачке гимназије позвани су у Основну школу "23. Октобар" на свечаност. Ученицима: Николини Јовишић III6, Даници Паповић III6, Тамари Коњевић III5 и Ксенији Перак III5 уручене су дипломе за учешће на конкурсу "Шта знаш о здрављу". Професоркама биологије Тамари Шандоров и Душици Бегојев уручене су захвалнице за организовање ученика на општинском квиз-такмичењу. Директору Карловачке гимназије мр. Милану Ђуришићу додељено је признање за постигнуте изузетне резултате на омасовљавању добровољног давалаштва крви.

    Суштина овогодишњег обележавања Светског дана Црвеног крста јесте активност младих у истраживању хуманитарног права и стицање нових знања из области здравља.

Душица Бегојев, професор биологије

 


Освојене похвале на такмичењу из математике

поставио/ла Karlovacka gimnazija 11.05.2017. 05:38   [ ажурирано 12.05.2017. 05:23 ]

    Ученици Карловачке гимназије Јована Лукић II/4 - ментор Ирена Станишић и Филип Поповић I/6 - ментор Бранка Ранисављевић, освојили су похвале на међународном такмичењу из математике "Кенгур без граница". Браво мали математичари!

проф. Ирена Станишић
проф. Бранка Ранисављевић1-10 of 330